Informacje

 Szanowni Państwo,

Centrum OPUS w ramach działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej wspólnie  z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi zaprasza na 

seminarium pt. :

“Rozwój usług społecznych w społecznościach lokalnych- Centra Usług Środowiskowych - jak skorzystać ze wsparcia w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego na lata 2021-2027” 


Spotkania skierowane są do przedstawicieli powiatów, gmin, ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie Województwa Łódzkiego.  Celem spotkania jest przybliżenie założeń do konkursu na realizację usług społecznych w ramach Programu Fundusze Europejskiego dla Łódzkiego na lata 2021-2027. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 21.09.2023 o godz. 13.00-15.00 w Siedzibie Starostwa Powiatowego w  Bełchatowie (sala Powiatowego Urzędu Pracy) ul. Bawełniana 3


Zgłoszenia przyjmowane są do 18.09.2023


Wydarzenie jest bezpłatne, nie ma limitu uczestników z jednej jednostki. 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na e-mail: Lwaszak@opus.org.pl 


RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA*: 

13.00 -13.15 - Otwarcie seminarium - wyzwania stojące przed społecznościami lokalnymi w kontekście rozwoju usług społecznych - Łukasz Waszak  -  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Centrum OPUS 


13.15 -14.45 - Działanie FELD.07.09 „Usługi społeczne i zdrowotne” zakres i warunki realizacji wsparcia   - Maja Jacoń-Gawrońska Kierownik Oddziału Naboru Wniosków II Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 

14.45 -15.00 -  Zasady tworzenia partnerstw projektowych - oferta wsparcia OWES przy Centrum OPUS 


 

 


  

 

 

aktywny od 2023-08-21 08:00

Bełchatów_Centra Usług Środowiskowych - rozwój usług społecznych w społecznościach lokalnych - jak skorzystać ze wsparcia w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego na lata 2021-2027

Formularz jest nieaktywny