#

Informacje

 Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS  w ramach projektów pn. „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” 

zaprasza na

SEMINARIUM

Działalność  ekonomiczna organizacji pozarządowych a Krajowy System Elektronicznych Faktur KSEF.

które będzie miało miejsce w dniu 21 września 2023r.  (czwartek) w godzinach 16.30 - 19.30.  Spotkanie odbędzie się hybrydowo - stacjonarnie w siedzibie Centrum OPUS w Łodzi przy ul. Narutowicza 8/10 oraz online na platformie ZOOM.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system teleinformatyczny do wystawiania, przechowywania i przesyłania faktur ustrukturyzowanych. Będzie obowiązywał od 2024 r. wszystkich prowadzących działalność gospodarczą, a więc i zekonomizowane organizacje pozarządowe.

Na seminarium przypomniane zostanie jaka jest charakterystyka działalności ekonomicznej organizacji pozarządowych i przedstawione będą związane z tym wyzwania w kontekście krajowego systemu elektronicznych faktur KSEF

Na spotkaniu omówimy co to jest działalność odpłatna i gospodarcza,  kto ją może prowadzić. Jakie są warunki prowadzenia poszczególnych działalności ze szczególnym uwzględnieniem KSEF.

Program spotkania poniżej.

Spotkanie poprowadzi: Katarzyna Książczak --absolwentka finansów i bankowości oraz ekonomii przemysłu na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada lata praktyki związanej z księgowością oraz studia podyplomowe na Politechnice Radomskiej, które zaowocowały certyfikatem na usługowe prowadzenie ksiąg handlowych. Ukończenie szkoły trenerów w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych – STOP w Warszawie a w dalszej kolejności certyfikacja pozwala od kilku lat dzielić się z Państwem zdobytą wiedzą, zwłaszcza tą praktyczną. Przeprowadziła ponad 2000 godzin szkoleń i drugie tyle godzin doradztwa dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalnych Ośrodków EFS, organizacji pozarządowych, firm konsultingowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Na seminarium zapraszamy organizacje z terenu miasta Łodzi. Podmioty spoza Łodzi mogą wziąć udział w spotkaniu TYLKO online jako wolny słuchacz.

Seminarium będzie tłumaczone na Polski Język Migowy. Będzie również dostępna pętla indukcyjna. 

W przerwie dla uczestników stacjonarnych przewidujemy drobny poczęstunek.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Prosimy o zgłoszenie udziału poprzez wypełnienie poniższego formularza do dnia 19 września 2023 r.:

Więcej informacji nt. spotkania udziela: Anna Pakowska: apakowska@opus.org.pl.

Wydarzenie jest finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROGRAM SEMINARIUM

Działalność  ekonomiczna organizacji pozarządowych a Krajowy System Elektronicznych Faktur KSEF

Katarzyna Książczak

21 września 2023r.  (czwartek)

Godzina

Temat

16.30 – 18.00

Krótki przegląd regulacji prawnych związanych z prowadzeniem działalności ekonomicznej przez organizacje pozarządowe.

Prezentacja czy można sprzedawać produkty, usługi bez rejestracji działalności gospodarczej.

18.00 – 18.15

Przerwa

18.15– 19.30

Prezentacja  KSEF (Krajowy System elektronicznych Faktur)

Omówienie sposobu wdrożenie elektronicznej faktury w swojej organizacji.

aktywny od 2023-08-09 11:20

Seminarium: Działalność ekonomiczna organizacji pozarządowych a Krajowy System Elektronicznych Faktur KSEF

Formularz jest nieaktywny