#

Informacje

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS  w ramach projektów pn. „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” 

zaprasza na

SEMINARIUM

Sprawozdawczość finansowa organizacji pozarządowych za 2022 rok,

które odbędzie się w dniu 24 marca 2023r.  (piątek) w godzinach 14.00 - 17.00 . Spotkanie odbędzie się hybrydowo - stacjonarnie w siedzibie Centrum OPUS w Łodzi przy ul. Narutowicza 8/10 oraz online na platformie ZOOM.

Seminarium będzie okazją by nauczyć się jak sporządza się sprawozdanie finansowe, a co szczególnie ważne, w jaki sposób interpretować wyniki finansowe, by dały nam obraz organizacji i pozwoliły skutecznie nią zarządzać. W trakcie spotkania zweryfikujemy jak wygląda ewidencja uproszczona i w jakich okolicznościach organizacja może ją stosować. Omówimy też dodatkowe obowiązki sprawozdawcze organizacji.

Szczegółowy program spotkania już w krótce. 

Spotkanie poprowadzi: Katarzyna Książczak --absolwentka finansów i bankowości oraz ekonomii przemysłu na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada lata praktyki związanej z księgowością oraz studia podyplomowe na Politechnice Radomskiej, które zaowocowały certyfikatem na usługowe prowadzenie ksiąg handlowych. Ukończenie szkoły trenerów w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych – STOP w Warszawie a w dalszej kolejności certyfikacja pozwala od kilku lat dzielić się z Państwem zdobytą wiedzą, zwłaszcza tą praktyczną. Przeprowadziła ponad 2000 godzin szkoleń i drugie tyle godzin doradztwa dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalnych Ośrodków EFS, organizacji pozarządowych, firm konsultingowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Na seminarium zapraszamy organizacje z terenu miasta Łodzi. Podmioty spoza Łodzi mogą wziąć udział w spotkaniu TYLKO online jako wolny słuchacz.

Seminarium będzie tłumaczone na Polski Język Migowy. Będzie również dostępna pętla indukcyjna. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Prosimy o zgłoszenie udziału poprzez wypełnienie poniższego formularza do dnia 21 marca 2023 r.:

Więcej informacji nt. spotkania udziela: Anna Pakowska: apakowska@opus.org.pl.

Wydarzenie jest finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

aktywny od 2023-03-09 11:22

Seminarium: sprawozdawczość finansowa org. pozarządowych

Formularz jest nieaktywny