Informacje

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS  w ramach projektów pn. „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

zaprasza w dniu w dniu 19.04.2023 w godz. 14.00-16.00  na grupowe spotkania doradcze z zakresu realizacji zadań publicznych zleconych przez Miasto Łódź. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Centrum OPUS (ul. Narutowicza 8/10).

Szczegółowy zakres

1.  Realizacja zadań publicznych zleconych przez Miasto Łódź:

  • Zasady zatrudniania osób przy realizacji zadania publicznego - umowa zlecenie, dzieło obowiązki organizacji
  • Pobieranie odpłatności w ramach realizacji zadania publicznego - działalność odpłatna statutowa pożytku publicznego, czy można mieć sponsorów na wydarzenia realizowane w ramach zadania publicznego
  • Zasady przygotowania dokumentów finansowych do rozliczenia zadania

2. Wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania działań - jak łączyć zasoby i wydarzenia

3. Omówienie wyników diagnozy potrzeb w zakresie wspierania NGO 

Organizacje , które jeszcze nie korzystały z usług Łódzkiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, będą proszone o wypełnienie formularza uczestnika projektu.

W sprawie szczegółów proszę się kontaktować z p. Łukaszem Waszakiem (lwaszak@opus.org.pl) lub Krzysztofem Smugiem (ksmug@opus.org.pl

aktywny od 2023-03-08 14:14

Spotkanie doradcze: Realizacja zadań publicznych zleconych przez Miasto Łódź - 19.04.23

Formularz jest nieaktywny