#

Informacje

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS  w ramach projektów pn. „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

zaprasza w dniu w dniu 28.03.2023 w godz. 14.00-16.00  na grupowe spotkania doradcze z zakresu realizacji zadań publicznych zleconych przez Miasto Łódź: 

Szczegółowy zakres

  • Ogłoszenie konkursowe, oferta, umowa, sprawozdanie - najważniejsze elementy związane z wdrażaniem zadania publicznego na co zwrócić uwagę 
  • Zasady dokonywania zmian w ofercie - co i kiedy należy zgłaszać do właściwego wydziału 
  • Wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania działań - jak łączyć zasoby i wydarzenia 
  • Krótka diagnoza potrzeb w zakresie działań wspierających dla NGO 

Organizacje , które jeszcze nie korzystały z usług Łódzkiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, będą proszone o wypełnienie formularza uczestnika projektu.

W sprawie szczegółów proszę się kontaktować z p. Łukaszem Waszakiem (lwaszak@opus.org.pl) lub Krzysztofem Smugiem (ksmug@opus.org.pl

aktywny od 2023-03-08 14:14

Spotkanie doradcze: Realizacja zadań publicznych zleconych przez Miasto Łódź - 28.03.23

Formularz jest nieaktywny